ניהול האיכות והמצוינות העסקית, מסלול הערכה ומשוב

מטרות מסלול "הערכה ומשוב"

מסלול הערכה ומשוב נבנה ע"י הנהלת הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל, על מנת לקרב ארגונים אשר מעריכים עצמם שאינם בשלים דיים להתמודד בתחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות אך תחושתם היא שהם מתנהלים על פי עקרונות בסיסיים לניהול איכות ומצוינות. ארגונים אלה יכולים להצטרף למסלול של הערכה ומשוב מבלי לקחת חלק בתחרות. במסלול זה, יסקרו הארגונים על מידת עמידתם בקריטריונים של התחרות (קריטריונים אלה מבוססים על המודל האמריקאי לאיכות ומצוינות). תפוקת הסיקור והערך המוסף לארגונים המצטרפים למסלול זה היא קבלת משוב על נקודות חוזקה ונקודות טעונות שיפור. תמונת מצב זו יכולה לשמש את הארגון להעצים ולשכפל את נקודות החוזקה ולטפל ולשפר את הטעון שיפור. הסיקור יבוצע ע"י טובי המומחים בארץ בתחומי הניהול והאיכות.

עקרונות הניהול האיכותי והמצטיין

ניהול איכותי ומצטיין מתבסס על מספר עקרונות בסיסיים:

• מנהיגות ודוגמא אישית של ההנהלה הבכירה.

• התמקדות בלקוחות ובשוק (מבחינת מתחרים, שותפים פוטנציאלים, שינויים החלים בשוק...).

• דגש על ניהול תהליכים (הן הארגוניים והן התפעוליים).

• דגש על הגישה המערכתית לניהול, תוך כיסוי כל תהליכי הליבה של הארגון.

• שיפור מתמיד וחדשנות בכל מגזרי העשייה של הארגון, תוך מתן דגש לנקודות תורפה ולתהליכי הליבה.

• השקעה בעובדים ומנהלים והגברת המעורבות שלהם בניהול ובעשייה הארגונית.

• ניהול וביצוע החלטות על פי עובדות ונתונים.

• יצירת "שותפות להצלחה" עם גורמים בעלי עניין.

• השקעה בתכנון ארוך טווח, בתכנון אסטרטגי.

• ארגון לומד וגמיש לשינויים בשוק ובסביבה.

• הארגון יוזם ומיישם מדיניות של אחריות חברתית (SR-Social Responsibility).

קריטריוני "ניהול האיכות והמצוינות העסקית"

הקריטריונים, המהווים בסיס לסיקור הארגונים, מופיעים בקובץ : "ניהול האיכות והמצוינות העסקית", ובו מפורטים העקרונות שצוינו לעיל. כן נמצא בקובץ חומר, שסייע לארגונים בהבנת ה"מה" בדרכם להקמת מערך ניהול איכותי, ובשאיפתם להגיע למצוינות עסקית אשר תניב לארגון ביצועים משופרים.

החוברת מפרטת את הנושאים העיקריים שהמיקוד בהם הכרחי להשגת המטרות כמו גם דוגמאות לתהליכים, לטכניקות ולשיטות שישומן מהווים אבני דרך בבניית המצוינות של הארגון.

תהליך ההכנה

• הכר והבן את הקריטריונים על פי הפרשנות. התאם, היכן שישים, למגזר העסקי ותחומי הפעילות הייחודיים של הארגון.

• שאל והשב (אתה וגורמים נוספים במפעל) לשאלות העזר. תעד את הגישה של הארגון בנושאים הרלוונטיים (הכן את ה"חוברת"- ראה קובץ : "הנחיות להכנת חוברת להערכה עצמית ע"י המועמד ")

• בחן מידת ההטמעה של כל סעיף בקטגוריות השונות ע"י סיקור, תחקור, בחינת תיעוד רלוונטי.

• הערך את רמת היישום לפי בגרות ההטמעה: הגדרת הגישה, מידת היישום בשטח ורמת התוצאות בפועל, כולל הפקת לקחים.

• בחן נושאים הדורשים שיפור מהותי ודרבן לביצוע השיפור/השינוי המתבקש.

• במידת האפשר, למד מאחרים (BENCHMARK).

• בחן מחדש עמידת הארגון בקריטריונים, לאחר ביצוע השיפורים.

• העמד את הארגון לבחינה ע"י גורמים חיצוניים לארגון ( סוקרים מטעם הנהלת הפרס ) לקבלת הערכה ומשוב אובייקטיביים על מיצוב הארגון.

• העזר בחוות הדעת ובמשוב של הסוקרים לשיפור הארגון לקראת מחזור נוסף של הערכה ומשוב או השתתפות בתחרות.

 
הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל © 2018 קישורים לאתרים | טופס יצירת קשר | מפת אתר | פרס ראש הממשלה | איכות המצויינות combar קידום אתרים
national quality award